boxes.php

Funkcje wyświetlające bannery

throwBoxes() - zwraca tablicę z boksami aktywnymi w celu wyświetlenia ich po stronie klienta
comments-admin.php

Funkcje zarządzające danymi komentarzy, dostępne jedynie w administracji
deleteComment() - usuwa komentarz z bazy danych
deleteComments() - usuwa komentarze dla strony lub produktu
listCommentsAdmin() - wyświetla listę komentarzy dla strony lub produktu w administracji
listLastComments() - wyświetla ostatnio dodane komentarze na pulpicie
saveComments() - zapisuje formularz ze statusami komentarzy przesłany z listy komentarzy
updateProductsVotes() - zlicza średnią ocenę i ilość głosów oddanych na produkt z komentarzy zatwierdzonych

Do góry
Kontakt
Nagroda