Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "Spoza"

jeden procent

Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013
Strona Główna
Życzenia wielkanocne PDF Drukuj Email
środa, 16 kwiecień 2014r.
Image
 
Ruszyła rekrutacja do projektu "Broker edukacyjny - budujemy kapitał kariery" PDF Drukuj Email
piątek, 04 kwiecień 2014r.
Projekt "Broker edukacyjny - budujemy kapitał kariery" realizowany jest przez Stowarzyszenie SPOZA w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Piasecznie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych,
Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

Termin realizacji projektu: 01.02.2014 r. - 31.07.2015 r.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-64 l. mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie powiatu piaseczyńskiego, bez względu na ich statut na rynku pracy. Wsparciem mogą być objęte również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, jeżeli zadeklarują gotowość i zamiar podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.
Celem głównym projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu formalnym i pozaformalnym poprzez wdrożenie kompleksowej usługi doradztwa edukacyjnego (brokeringu edukacyjnego) w powiecie piaseczyńskim. Zadaniem brokera edukacyjnego jest dobór kierunki, rodzaju i poziomu kształcenia oraz ustalenie indywidualnej ścieżki edukacyjnej w konfrontacji z potrzebami rynku. Porady świadczone przez brokerów edukacyjnych są bezpłatne.

W ramach projektu każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z:
- doradztwa edukacyjnego indywidualnego i grupowego,
- internetowej bazy ofert edukacyjnych,
- spotkań informacyjnych (np. dotyczących form kształcenia, zawodów przyszłości, zawodów deficytowych i nadwyżkowych),
- warsztatów motywacyjnych "Pierwszy krok",
- warsztatów "Budujemy kapitał kariery";
- bezpośredniego spotkania z przedstawicielami instytucji szkoleniowych na targach ofert edukacyjnych organizowanych przez brokerów edukacyjnych w ramach projektu.
Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i nie oznacza konieczności skorzystania ze wszystkich proponowanych form wsparcia.
W ramach realizowanego projektu powstanie internetowa Baza Ofert Edukacyjnych, która dostarczać będzie informacji o aktualnej ofercie kształcenia formalnego i nieformalnego na terenie powiatu piaseczyńskiego i Mazowsza, uzupełniana o oferty z Polski i zagranicy.
Instytucje edukacyjne i firmy szkoleniowe, które znajdą się w Bazie Ofert Edukacyjnych będę mogły bezpłatnie promować i aktualizować swoją ofertę oraz pozyskiwać nowych odbiorców.

dane kontaktowe biura projektu
Stowarzyszenie "SPOZA"
Projekt "Broker edukacyjny - budujemy kapitał kariery"
ul. Kniaziewicza 8
05-500 Piaseczno
tel. 505-05-25-14
email: broker.edu@spoza.org.pl


Projekt Broker edukacyjny budujemy kapitał kariery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Aviva To Dla Mnie Ważne zakończona PDF Drukuj Email
wtorek, 01 kwiecień 2014r.
Akcja głosowania w konkursie Aviva To Dla Mnie Ważne zakończona!!!
Bardzo wszystkim dziękujemy za zaangażowanie, promocję nas i cierpliwość.
No i za codzienne pamiętanie o nas i oddawanie głosów.
Jesteśmy w finale, w TOP 20, na 8 miejscu.
http://todlamniewazne.pl/#home-top20
Przed nami rozmowy z jury i ostateczny werdykt.
Dziękujemy!
 
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 2/POKL/BE/2014 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 marzec 2014r.
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 2/POKL/BE/2014

Zgodnie z zapisem zawartym w zapytaniu ofertowym nr 2/POKL/BE/2014 na świadczenie usług metodologa w projekcie pt. „Broker edukacyjny - budujemy kapitał kariery” (nr projektu POKL.09.06.03-14-006/13), współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.3. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Stowarzyszenie SPOZA unieważnia postępowanie mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie zasadą konkurencyjności.

 
Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr 1/POKL/BE/2014 PDF Drukuj Email
piątek, 28 marzec 2014r.
Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr 1/POKL/BE/2014

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA projektu pt. „Broker edukacyjny – budujemy kapitał kariery” (nr projektu POKL.09.06.03-14-006/13), realizowanego na terenie województwa mazowieckiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Stowarzyszenie SPOZA informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 5 z 176