Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "Spoza"

jeden procent

Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013
Strona Główna
Konferencja podsumowująca "Ośrodki wsparcia" PDF Drukuj Email
środa, 23 kwiecień 2014r.
Image
Formularz zgłoszeniowy konferencji
 
Życzenia wielkanocne PDF Drukuj Email
środa, 16 kwiecień 2014r.
Image
 
Ruszyła rekrutacja do projektu "Broker edukacyjny - budujemy kapitał kariery" PDF Drukuj Email
piątek, 04 kwiecień 2014r.
Projekt "Broker edukacyjny - budujemy kapitał kariery" realizowany jest przez Stowarzyszenie SPOZA w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Piasecznie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych,
Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

Termin realizacji projektu: 01.02.2014 r. - 31.07.2015 r.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-64 l. mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie powiatu piaseczyńskiego, bez względu na ich statut na rynku pracy. Wsparciem mogą być objęte również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, jeżeli zadeklarują gotowość i zamiar podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.
Celem głównym projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu formalnym i pozaformalnym poprzez wdrożenie kompleksowej usługi doradztwa edukacyjnego (brokeringu edukacyjnego) w powiecie piaseczyńskim. Zadaniem brokera edukacyjnego jest dobór kierunki, rodzaju i poziomu kształcenia oraz ustalenie indywidualnej ścieżki edukacyjnej w konfrontacji z potrzebami rynku. Porady świadczone przez brokerów edukacyjnych są bezpłatne.

W ramach projektu każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z:
- doradztwa edukacyjnego indywidualnego i grupowego,
- internetowej bazy ofert edukacyjnych,
- spotkań informacyjnych (np. dotyczących form kształcenia, zawodów przyszłości, zawodów deficytowych i nadwyżkowych),
- warsztatów motywacyjnych "Pierwszy krok",
- warsztatów "Budujemy kapitał kariery";
- bezpośredniego spotkania z przedstawicielami instytucji szkoleniowych na targach ofert edukacyjnych organizowanych przez brokerów edukacyjnych w ramach projektu.
Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i nie oznacza konieczności skorzystania ze wszystkich proponowanych form wsparcia.
W ramach realizowanego projektu powstanie internetowa Baza Ofert Edukacyjnych, która dostarczać będzie informacji o aktualnej ofercie kształcenia formalnego i nieformalnego na terenie powiatu piaseczyńskiego i Mazowsza, uzupełniana o oferty z Polski i zagranicy.
Instytucje edukacyjne i firmy szkoleniowe, które znajdą się w Bazie Ofert Edukacyjnych będę mogły bezpłatnie promować i aktualizować swoją ofertę oraz pozyskiwać nowych odbiorców.

dane kontaktowe biura projektu
Stowarzyszenie "SPOZA"
Projekt "Broker edukacyjny - budujemy kapitał kariery"
ul. Kniaziewicza 8
05-500 Piaseczno
tel. 505-05-25-14
email: broker.edu@spoza.org.pl


Projekt Broker edukacyjny budujemy kapitał kariery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Aviva To Dla Mnie Ważne zakończona PDF Drukuj Email
wtorek, 01 kwiecień 2014r.
Akcja głosowania w konkursie Aviva To Dla Mnie Ważne zakończona!!!
Bardzo wszystkim dziękujemy za zaangażowanie, promocję nas i cierpliwość.
No i za codzienne pamiętanie o nas i oddawanie głosów.
Jesteśmy w finale, w TOP 20, na 8 miejscu.
http://todlamniewazne.pl/#home-top20
Przed nami rozmowy z jury i ostateczny werdykt.
Dziękujemy!
 
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 2/POKL/BE/2014 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 marzec 2014r.
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 2/POKL/BE/2014

Zgodnie z zapisem zawartym w zapytaniu ofertowym nr 2/POKL/BE/2014 na świadczenie usług metodologa w projekcie pt. „Broker edukacyjny - budujemy kapitał kariery” (nr projektu POKL.09.06.03-14-006/13), współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.3. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Stowarzyszenie SPOZA unieważnia postępowanie mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie zasadą konkurencyjności.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 5 z 177