Władze Stowarzyszenia SPOZA

Władze Stowarzyszenia SPOZA

(kadencja 2015–2019)

Zarząd Główny

Agnieszka Żarnecka - Prezes Zarządu
Hanka Bielak - Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Rupar - Sekretarz Zarządu
Marzena Cieślak – Skarbnik
Joanna Godlewska – Członkini Zarządu

Główna Komisja Rewizyjna

Beata Kuczyńska– Przewodnicząca Komisji
Krystyna Lauk – Członkini Komisji
Lech Koziński– Członek Komisji

© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone