Harmonogram

Projekt "Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat" Konkurs 2/2016

Rok

2017

2018

Miesiąc

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

styczeń

luty

marzec

Diagnoza wstępna

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indywidualna terapia psychologiczna dzieci z niepełnosprawnością

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Trening umiejętności społecznych dzieci z niepełnosprawnością - zajęcia stacjonarne

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zajęcia terenowe ćwiczące umiejętności społeczne

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci z niepełnosprawnością

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

Indywidualne zajęcia reedukacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

Indywidualne zajęcia pedagogiczne dla dzieci z niepełnosprawnością

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

Asystent dziecka z niepełnosprawnością

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością uczestniczących w projekcie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Grafik

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

Psycholog - terapia indywidualna

 

 

 

14.00 - 18.00

16.00 - 17.00

 

 

Trening umiejętności społecznych dzieci z niepełnosprawnością - zajęcia stacjonarne

 

16.00 - 19.00

 

 

17.00 - 18.00

 

 

Zajęcia terenowe ćwiczące umiejętności społeczne

wg grafiku przekazywanego rodzicom/opiekunom na początku każdego miesiąca

Logopeda

15.00 - 20.00

 

14.00 - 19.00

 

 

 

 

Reedukator

15.00 - 20.00

 

 

 

 

 

 

Pedagog

 

 

14.00 - 19.00

 

 

 

 

Asystenta dziecka z niepełnosprawnością

10.00 - 18.00

10.00 - 18.00

9.00 - 11.00

10.00 - 18.00

 

 

 

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością uczestniczących w projekcie

wg grafiku przekazywanego rodzicom/opiekunom na początku każdego miesiąca

© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone