Odkryj, rozwijaj, wykorzystaj!

W okresie od września do grudnia 2016 roku Stowarzyszenie Spoza realizuje projekt „Odkryj, rozwijaj, wykorzystaj!”, wspófinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

Warsztat rozwojowo-coachingowy „Odkryj, rozwijaj, wykorzystaj!” to innowacyjna oferta skierowana do młodzieży gimnazjalnej, ma na celu pomoc w wyborze odpowiednich ścieżek edukacyjnych i zawodowych w oparciu o własne preferencje i mocne strony.

Projekt „Odkryj, rozwijaj, wykorzystaj!”

·         wpisuje się w obecne trendy  psychologii, skupiającej się na odkrywaniu swojego potencjału,

·         składa się z cyklu trzech zintegrowanych warsztatów.

 

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy uzyskają narzędzia i wiedzę pozwalające bardziej świadomie kierować własnym życiem, ścieżką edukacyjną, a przez to odważniej i z większą chęcią będą w niej uczestniczyli. Cykliczności spotkań umożliwia próby eksperymentowania z nowo pozyskaną wiedzą na swój temat w przerwie między kolejnymi zajęciami warsztatowymi. Młodzież nauczy się jak pracować z otrzymanym materiałem na konkretnych sytuacjach ze swojego codziennego życia, aby identyfikować u siebie silne strony. Rozwinie też możliwości wykorzystania swoich nowo odkrytych zasobów w przyszłości, w tym do stawiania sobie celów, planowania działań i przyjęcia odpowiedzialności za własny rozwój.

© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone